Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Inschrijving

1.1 U schrijft u in voor een eendaagse workshop of meerdaagse retreat door een e-mail of via internet. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail of via internet. Direct bij inschrijving via internet kunt u de gekozen activiteit betalen.

1.2 U ontvangt van het Banyan Centre via een e-mail een bevestiging van de inschrijving en betaling voor de gekozen activiteit. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden

2.1 Voor aanvang van de retreat of workshop ontvangt u de informatie. Bij opgave via e-mail betaalt u de activiteit voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

Artikel 3 - Annulering of wijziging door deelnemer

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

a. De annulering of wijziging van uw inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.

b. Bij annulering of wijziging tot 24 uur voor de workshop bent u € 25,00 (incl. 6% BTW) administratiekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een meerdaagse retreat. Zie artikel 3.1 d-e).

c. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een meerdaagse retreat. Zie artikel 3.1 d-e).

d. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een meerdaagse retreat bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

e. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van een meerdaagse retreat bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

f. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de meerdaagse retreat bent u ons geen deelname kosten verschuldigd.

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door het Banyan Centre.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u voor aanvang van de workshop of rertreat een vervanger naar de workshop of retreat sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde voor aanvang van de workshop schriftelijk per e-mail door aan het Banyan Centre.

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Artikel 4 - Annulering door het Banyan Centre

4.1 Het Banyan Centre heeft het recht een workshop of retreat te annuleren voor aanvang van de betreffende workshop of retreat. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang een bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Artikel 5 - Algemeen

5.1 De workshop of retreat wordt gegeven door trainers van het Banyan Centre.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Het Banyan Centre is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop of retreat.

6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7 - Toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 - Wijzigingen

8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door het Banyan Centre worden aangegeven.