Blik op werk keurmerk

Wij zijn blij en trots dat wij het keurmerk van Blik op Werk mogen dragen. Hieronder vind je meer informatie over het keurmerk. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut met als visie “dat duurzame arbeidsdeelname ertoe bijdraagt dat inwoners zo sociaal en gezond mogelijk deel uit kunnen maken van een vitale en sociale samenleving.” Blik op Werk is een stichting zonder winstoogmerk.

Positionering
Blik op Werk heeft een onafhankelijke positie en mede daardoor een hoge mate van betrouwbaarheid. Werkgevers, instanties, dienstverleners, als ook werkenden en werkzoekenden zijn gebaat bij deze onafhankelijke positie. Blik op Werk hanteert regels voor het Keurmerk en in licentieovereenkomsten voor instrumentgebruik die persoonlijke gegevens van mensen veilig stelt. De geboden instrumenten zijn wetenschappelijk en betrouwbaar. Samenwerkingspartners zijn betrouwbare organisaties waarmee u zaken kunt doen.

www.blikopwerk.nl

Bekijk het onderzoek