• Banner algemeen

Missie en Visie

Missie
Wil je herstellen en weer meer energie na een zware periode? Contact met je innerlijke drive en passie? Je verbinding met anderen versterken vanuit authenticiteit? Het Banyan Centre biedt programma’s op basis van ons Persoonlijk Transformatiemodel om je persoonlijke potentieel volledig te ontplooien.

Ontdek hoe je in vrijheid kunt leven: zo gezond, zo groots en zo wijs als je werkelijk bent
-Missie statement-

Visie
Het Banyan Centre werkt vanuit een heldere visie op de mens en zijn omgeving:

  • Je voelt je niet goed omdat het leven je toelacht, het leven lacht je toe omdat jij je goed voelt.
  • Het leven is een voortdurend proces waaraan we zelf richting kunnen geven.
  • Door bewustwording kunnen we onze mogelijkheden ontdekken om in vrijheid en verbondenheid te leven.
  • Bewuste keuzes en het herkennen van je mogelijkheden scheppen je leven in het hier en nu.
  • Het versterken van je gezondheid, relaties en kwaliteiten leidt tot  vrijheid en persoonlijke kracht.
  • Krachtig en vrij in je eigen leven staan inspireert anderen. Zo draagt jouw persoonlijke ontwikkeling bij aan een gezonde en respectvolle omgeving.